Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat

Tabel 15 Verantwoordingsstaat 2020 van de Staten-Generaal (IIA) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

172.135

172.135

4.215

187.234

185.602

3.604

15.099

13.467

‒ 611

           
 

Beleidsartikelen

172.135

172.135

4.215

187.234

185.602

3.604

15.099

13.467

‒ 611

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

13.303

13.303

140

18.892

16.848

127

5.589

3.545

‒ 13

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

32.396

32.396

86

34.411

33.862

29

2.015

1.466

‒ 57

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

124.928

124.928

3.966

133.027

133.988

3.448

8.099

9.060

‒ 518

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.508

1.508

23

904

904

0

‒ 604

‒ 604

‒ 23

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence