Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 8 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

65.271

65.271

3.983

70.313

70.313

3.963

5.042

5.042

‒ 20

           
 

Beleidsartikel

         

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

65.271

65.271

3.983

70.313

70.313

3.963

5.042

5.042

‒ 20

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 9 Verantwoordingsstaat 2020 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.641

2.641

2.641

2.715

2.715

2.716

74

74

75

           
 

Artikel

         

1

Kabinet van de Koning

2.641

2.641

2.641

2.715

2.715

2.716

74

74

75

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 10 Verantwoordingsstaat 2020 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.411

2.411

0

2.168

2.168

1

‒ 243

‒ 243

1

           
 

Artikel

         

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.411

2.411

0

2.168

2.168

1

‒ 243

‒ 243

1

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Licence