Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschap

Tabel 11 Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2019

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

    
     

Totale baten

93.012

127.875

34.862

126.403

Totale lasten

93.012

126.481

33.469

126.896

Saldo van baten en lasten

0

1.394

1.394

‒ 493

     

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Het verantwoordingsstaat is in overeenstemming met de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 en de Regeling Agentschappen opgesteld.

De hogere baten ten opzichte van de vastgestelde begroting worden veroorzaakt door de hogere media-opbrengsten met name in het laatste kwartaal. Dit leidt ook tot hogere lasten bij de materiële kosten.

Licence