Base description which applies to whole site

10. De verantwoordingsstaat van koninkrijksrelaties

Tabel 13 Verantwoordingsstaat 2020 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie2

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

54.763

83.279

38.516

823.280

851.965

63.477

768.517

768.686

24.961

           
 

Beleidsartikelen

29.481

57.997

38.516

792.501

822.086

62.414

763.020

764.089

23.898

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

12.966

12.836

1.311

‒ 677

‒ 807

1.311

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

57.677

56.995

11

41.839

41.157

11

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/ leningen

0

28.516

38.516

621.056

649.573

47.056

621.056

621.057

8.540

8

Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

100.802

102.682

14.036

100.802

102.682

14.036

           
 

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

30.779

29.879

1.063

5.497

4.597

1.063

6

Apparaat

23.722

23.722

0

30.779

29.879

1.063

7.057

6.157

1.063

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

0

0

0

‒ 1.560

‒ 1.560

0

1

De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

2

Stand inclusief mutaties van de eerste ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1) de tweede ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de derde ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1), de vierde ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en de vijfde ISB (Kamerstukken II 2020/21, 35641, nr. 1).

Licence