Base description which applies to whole site

Overzicht risicoregelingen Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2019

Verleend 2020

Vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

9e Europees Ontwikkelingsfonds verlenging

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

Totaal

 

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

Toelichting

Er zijn in 2020 geen uitgaven gedaan op garanties. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de saldibalans.

Tabel 4 Overzicht verstrekte leningen (bedragen x € 1.000) per 31 december 2020

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening in andere valuta

Uitstaande lening in €

Looptijd lening

Totaalstand risicovoorziening 2019 (in €)

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening 2020 en 2019 (in €)

Totaal verstrekte leningen

1.907.736

 

0

494

       

Artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

1.869.157

 

0

494

       

Totaal leningen Curaçao

 

1.343.848

 

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,5%

ANG 0

0

10 jaar (2010-2020)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

ANG 139.735

55.720

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,875

ANG 370.000

147.540

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,0%

ANG 474.900

189.369

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,125%

ANG 582.391

232.232

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

ANG 62.604

25.226

30 jaar (2013-2043)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,45%

ANG 247.036

103.187

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,6%

ANG 204.545

108.084

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,62%

ANG 33.296

17.997

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,0%

ANG 59.050

29.702

30 jaar (2016-2046)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,24%

ANG 60.000

28.448

30 jaar (2017-2047)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 0,92%

ANG 69.100

34.167

30 jaar (2019-2049)

 

Onderhandse lineaire lening 0,00%

ANG 82.000

41.132

15 jaar (2020-2035)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 177.000

90.331

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 141.000

72.732

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 63.000

31.286

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 105.000

50.625

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 181.000

86.070

2 jaar (2020-2022)

       

Totaal leningen Sint Maarten

 

313.366

 

0

494

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,5%

ANG 0

0

10 jaar (2010-2020)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,625%

ANG 73.500

29.461

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,75 %

ANG 78.571

31.494

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,875%

ANG 50.000

20.042

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 3,0%

ANG 50.000

20.042

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,25%

ANG 58.652

24.765

15 jaar (2014-2029)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,375%

ANG 44.818

18.739

20 jaar (2014-2034)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,45%

ANG 39.526

16.510

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 1,8%

ANG 24.217

10.849

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,83%

ANG 18.811

8.206

25 jaar (2017-2032)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,74%

ANG 32.900

16.459

30 jaar (2019-2049)

0

494

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,5%

ANG 15.600

8.131

7 jaar (2016-2023)

 

Onderhandse lineaire lening 0,00%

ANG 49.875

22.985

15 jaar (2020-2035)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 50.200

25.622

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 20.000

10.269

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 24.000

12.380

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 19.300

9.208

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 61.200

28.205

2 jaar (2020-2022)

       

Totaal leningen Aruba

 

211.943

 

 

Lening Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

1.340

29 jaar (2001-2030)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

386

30 jaar (1991-2021)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

848

30 jaar (1992-2022)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

724

30 jaar (1993-2023)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

367

30 jaar (1994-2024)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

72

30 jaar (1995-2025)

 

Water en Energiebedrijf Aruba 2,5%

AWG 9.199

3.880

30 jaar (1995-2025)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 42.800

21.964

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 49.400

25.444

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 63.900

33.070

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 49.400

24.525

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 209.000

99.322

2 jaar (2020-2022)

       

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

38.579

   
       

Totaal leningen Sint Maarten

 

38.579

 

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

ANG 50.000

22.790

30 jaar (2018-2048)

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

ANG 32.600

15.789

30 jaar (2018-2048)

Toelichting

De leningen aan de landen worden meestal afgesloten in Antilliaanse guldens (ANG) en Arubaanse florin (AWG) en vastgelegd in de begroting in euro's. Deze vastlegging gebeurt op basis van de geldende koers op het moment van aangaan van de lening (historische waarde).

Ten behoeve van de lening lopende inschrijving van Sint Maarten van 2019 is een begrotingsreserve van 3% op de Aanvullende Post gereserveerd. De begrotingsreserve van € 3 mln. wordt in 2021 opnieuw geëvalueerd. De begrotingsreserve van € 0,5 mln. voor de lening van Sint Maarten uit 2019 is onderdeel daarvan.

De pandemie heeft in 2020 ook een behoorlijke impact op de landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao binnen het Koninkrijk gehad. De landen hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) besloten om, gedurende 2020 op meerdere momenten, middelen ter beschikking te stellen.

Hiervoor zijn in 2020 in drie tranches liquiditeitsleningen verstrekt aan de landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Deze liquiditeitsleningen hebben een looptijd van twee jaar tot april 2022. De leningen hebben een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om in 2022 de liquiditeitssteun te herfinancieren.

Voor de landen Curaçao en Sint Maarten zijn in 2020 twee «2010-2020 Obligatieleningen» (bulletleningen) afgelopen, die behoren tot de afspraken over de schuldsanering. Deze leningen zijn onder gewijzigde voorwaarden omgezet. Voor Curaçao betreft het een omzetting van de lening naar een onderhandse lineaire lening van ANG 82 mln. (€ 41,1 mln.) en voor Sint Maarten betreft dit een omzetting naar een onderhandse lineaire lening van ANG 49,9 mln. (€ 23 mln.).

Beide leningen hebben een duur van 15 jaar met begindatum 15 oktober 2020. De leningen hebben een rentepercentage van 0% en zijn de eerste drie jaar aflossingsvrij.

Licence