Base description which applies to whole site

Realisatie beleidsdoorlichtingen Koninkrijksrelaties

Tabel 2 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel?

1

Versterken rechtsstaat

   

X

   

Ja

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

        

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

   

X

   

Nee

4.2

Caribisch Nederland

        

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

        

5.1

Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

   

X

   

Ja

5.2

Leningen/ garanties Curaçao, Sint Maarten en Aruba

        

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

        

Toelichting

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

De onder artikelonderdeel 4.1 geraamde pensioentoelagen worden niet in de beleidsdoorlichting meegenomen.

Het meest recente overzicht van de programmering van evaluaties en beleidsdoorlichtingen vindt u op www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties.

Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie de bijlage 1 «Evaluatie en overig onderzoek».

Licence