Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat IXA en IXB

Tabel 52 Departementale verantwoordingsstaat 2020 Nationale Schuld (IXA) (Bedragen x € 1.000)1
  

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

36.872.151

36.872.151

89.530.728

170.246

170.246

51.744.428

 

Beleidsartikelen

36.701.905

36.701.905

37.786.300

36.872.151

36.872.151

89.530.728

170.246

170.246

51.744.428

11

Financiering staatsschuld

35.170.500

35.170.500

30.015.000

34.922.298

34.922.298

80.524.722

‒ 248.202

‒ 248.202

50.509.722

12

Kasbeheer

1.531.405

1.531.405

7.771.300

1.949.853

1.949.853

9.006.006

418.448

418.448

1.234.706

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.

Tabel 53 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Financiën (IXB) (Bedragen x € 1.000)12
  

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. NvW)

Realisatie 1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

Verplicht-ingen

Uitgaven

Ontvang-sten

 

Totaal

18.277.138

7.903.361

161.962.988

68.798.051

8.519.783

151.367.520

50.520.913

616.422

‒ 10.595.468

 

Beleidsartikelen

17.830.727

7.461.880

161.911.151

68.509.938

8.237.294

151.312.376

50.679.211

775.414

‒ 10.598.775

01

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

3.953.755

3.365.828

145.836.037

1.088.916

421.189

‒ 10.533.273

02

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

70.258

54.105

6.288

43.650

27.497

‒ 2.867

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

2.994.510

407.619

1.544.423

2.850.674

‒ 34.557

‒ 272.233

04

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

37.500.509

215.674

54.918

36.587.828

111.980

2.114

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

19.985.791

204.345

305.065

9.970.547

127.101

69.111

06

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.564.608

3.564.608

3.564.608

137.941

137.941

137.941

09

Douane

440.852

440.852

605

440.507

425.115

1.037

‒ 345

‒ 15.737

432

 

Niet-beleidsartikelen

446.411

441.481

51.837

288.113

282.489

55.144

‒ 158.298

‒ 158.992

3.307

08

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

288.113

282.489

55.144

22.064

16.440

3.307

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

0

0

0

‒ 180.362

‒ 175.432

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.

2

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaten is opgenomen in onderdeel B beleidsverslag.

Licence