Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat 2020 van het Deltafonds

Tabel 35 Verantwoordingsstaat 2020 van het Deltafonds (J) (Bedragen x € 1.000)
  

('1)

('2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

  

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

1.131.383

462.448

172.412

280.032

451.429

193.910

‒ 851.351

‒ 11.019

21.498

2

Investeren in zoetwatervoorziening

33.284

27.520

0

31.038

15.802

1.500

‒ 2.246

‒ 11.718

1.500

3

Beheer, onderhoud en vervanging

127.854

133.253

0

138.955

143.892

0

11.101

10.639

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

8.118

13.043

0

97.742

74.384

0

89.624

61.341

0

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

350.337

341.207

0

341.416

341.349

0

‒ 8.921

142

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

0

0

932.239

0

0

834.392

0

0

‒ 97.847

7

Investeren in waterkwaliteit

144.444

127.512

332

116.294

52.556

389

‒ 28.150

‒ 74.956

57

           
 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

1.005.477

1.079.412

1.030.191

‒ 789.943

‒ 25.571

‒ 74.792

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

43.988

  

43.988

 

Subtotaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

1.005.477

1.079.412

1.074.179

‒ 789.943

‒ 25.571

‒ 30.804

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

5.233

  

5.233

 

Totaal

1.795.420

1.104.983

1.104.983

1.005.477

1.079.412

1.079.412

‒ 789.943

‒ 25.571

‒ 25.571

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)

2

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence