Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Overzichtstabel inzake RWT's en ZBO's

Tabel 137 Bijlage toezichtrelaties Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (bedragen x € 1.000)1
 

Naam organisatie

Begrote bijdrage moeder- departement

Gerealiseerde bijdrage moeder- departement

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonder- heden

1

Nationale politie

6.003.844

6.232.513

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

2

Politieacademie (PA)

2.929

3.009

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

26.420

30.888

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

4

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

7.467

7.883

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

5

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

18.535

23.826

363

363

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

6

College voor de Rechten van de mens (CRM)

7.248

8.215

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

7

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

720

1.011

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

8

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.746

1.925

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

9

Raad voor de rechtshandhaving

300

287

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

10

Reclasseringsorganisaties (cluster):

     
 

- Stichting Reclassering Nederland (SRN);

148.276

158.156

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 
 

- Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering;

23.573

22.892

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 
 

- Stichting Verslavingszorg GGZ

73.183

77.032

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

11

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

6.877

8.890

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

12

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

34.009

40.248

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

13

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

1.821

3.066

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

14

Stichting HALT

11.975

12.644

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

15

Particuliere Jeugdinrichtingen

56.805

58.998

0

0

 
 

Toelichting bijzonderheden

 

16

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

28.847

102.764

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

17

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

12.880

16.045

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

18

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

606.348

758.808

14.217

14.215

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

19

Stichting Nidos

88.452

71.361

0

0

nee

 

Toelichting bijzonderheden

 

20

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

21

Notarissen (cluster)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

22

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

23

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 

24

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

 
1

De bijdragen van de overige departementen is opgesteld aan de hand van de door de overige ministeries geplaatste gegevens d.d.08 maart 2021 in de samenwerkingsruimte

Licence