Base description which applies to whole site

8 Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

Tabel 25 Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Totale baten

69.927

58.224

‒ 11.703

69.258

Totale lasten

69.927

58.604

‒ 11.323

71.027

Saldo van baten en lasten

0

‒ 380

‒ 380

‒ 1.769

     

Totale kapitaaluitgaven

0

80

80

287

Totale kapitaalontvangsten

0

4.352

4.352

0

1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Licence