Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 80 Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bijdragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -)

Realisatie 2019

Baten-lastenagentschap RWS

    

Totale baten

2.808.777

2.976.169

167.392

2.764.979

Totale lasten

2.790.777

2.974.142

183.365

2.743.242

Saldo van baten en lasten

18.000

2.027

‒ 15.973

21.737

     

Totale kapitaaluitgaven

107.677

63.835

‒ 43.842

37.951

Totale kapitaalontvangsten

93.400

26.019

‒ 67.381

26.796

     

Baten-lastenagentschap ILT

    

Totale baten

160.671

174.553

13.882

157.174

Totale lasten

160.671

175.759

15.088

156.869

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.206

‒ 1.206

304

     

Totale kapitaaluitgaven

200

82

‒ 118

9

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

18

     

Baten-lastenagentschap KNMI

    

Totale baten

88.297

88.489

192

85.248

Totale lasten

88.272

88.129

‒ 143

86.000

Saldo van baten en lasten

25

360

335

‒ 752

     

Totale kapitaaluitgaven

4.450

3.308

‒ 1.142

2.706

Totale kapitaalontvangsten

2.000

1.787

‒ 213

1.282

Licence