Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 79 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie¹ (2)

Verschil realisatie en

        

vastgestelde begroting (3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.835.720

8.911.581

15.521

9.910.861

9.460.624

28.780

1.075.141

549.043

13.259

 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

33.376

53.480

 

30.283

49.982

258

‒ 3.093

‒ 3.498

258

13

Bodem en Ondergrond

16.533

30.784

0

35.953

35.188

234

19.420

4.404

234

14

Wegen en verkeersveiligheid

83.142

86.836

6.782

281.913

190.983

5012

198.771

104.147

‒ 1.770

15

OV-keten

         

16

Openbaar vervoer en spoor

23.353

28.508

 

1.250.288

1.000.175

597

1.226.935

971.667

597

17

Luchtvaart

45.574

25.304

1.174

167.781

33.366

1.086

122.207

8.062

‒ 88

18

Scheepvaart en Havens

21.714

39.881

784

85.477

81.021

643

63.763

41.140

‒ 141

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

42.491

43.374

0

69.771

68.125

2.811

27.280

24.751

2.811

20

Lucht en Geluid

25.845

26.045

 

31.647

34.056

1.891

5.802

8.011

1.891

21

Duurzaamheid

89.535

89.644

 

32.135

46.998

265

‒ 57.400

‒ 42.646

265

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

31.241

34.204

250

51.414

33.891

457

20.173

‒ 313

207

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

57.530

57.643

 

58.826

57.346

 

1.296

‒ 297

0

24

Handhaving en toezicht

123.234

123.234

 

131.881

131.881

 

8.647

8.647

0

25

Brede doeluitkering

909.220

920.515

 

970.239

953.451

 

61.019

32.936

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.981.233

6.979.233

 

6.343.743

6.343.743

 

‒ 637.490

‒ 635.490

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen departement

43.309

60.451

1.101

38.083

64.508

2.772

‒ 5.226

4.057

1.671

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.390

312.445

5.430

331.427

335.910

12.754

23.037

23.465

7.324

99

Nog onverdeeld

0

0

 

0

0

 

0

0

0

Licence