Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bureau Beheer Landbouwgronden/Commissie Beheer Landbouwgronden

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Nee

      

Centrale Commissie Dierproeven

     

Bedrag

767

0

nvt

nvt

Ja

De bijdrage aan CCD is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
      

College voor de toelating van gewasbeschermings-middelen en biociden

     

Bedrag

1.225

2.457

nvt

nvt

Ja

Alle bijdragen van andere departementen aan Ctgb worden budgettair overgeboekt naar LNV en door LNV toegekend.

     
      

Stichting Bureau Erkenningen

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

      

Grondkamers (5)

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

De bijdrage aan Grondkamers is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
      

Kamer voor de Binnenvisserij

     

Bedrag

Nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

De bijdrage aan Kabivi is onderdeel van de bijdrage aan RVO.

     
      

Raad voor Plantenrassen

     

Bedrag

814

1.511

nvt

nvt

Ja

De bijdrage aan de Raad is conform het advies van de Auditdienst Rijk uit 2017 op voldoende niveau teruggebracht (Kamerstuk 27428-352). Het betreft grotendeels programmagelden.

     
      

Rendac BV

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rendac ontvangt vanuit het Diergezondheidsfonds een vergoeding voor het onderhouden van extra destructiecapaciteit voor het geval er een dierziekte uitbreekt.

     
      

Staatsbosbeheer

     

Bedrag

27.277

84.515

nvt

nvt

Ja

De gerealiseerde bijdrage betreft zowel bekostiging van programma als apparaat. De begrote bijdrage ziet enkel op bekostiging van apparaat.

     
      

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

     

Bedrag

Nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor.

     

«Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
      

Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

     

Bedrag

465

Nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
      

Het begrote bedrag ziet nagenoeg alleen op een bedrag ter voorbereiding op Brexit.

     
      

Wageningen Research

     

Bedrag

162.718

214.843

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Alle bijdragen van andere departementen aan WR worden budgettair overgeboekt naar LNV en door LNV toegekend.

     
      

Stichting Skal

     

Bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor. «Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
      
      

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau

     

Bedrag

2.797

Nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
      

Het begrote bedrag ziet nagenoeg alleen op een bedrag ter voorbereiding op Brexit.

     
      

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

     

Bedrag

1.043

nvt

nvt

nvt

Ja

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
      

Het begrote bedrag ziet nagenoeg alleen op een bedrag ter voorbereiding op Brexit

     
      

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

     

Bedrag

Nvt

nvt

nvt

nvt

Nee

Bijzonderheden: Rijksbekostiging door subsidiëring (titel 4.2 van de Awb) en valt niet onder de gehanteerde definitie voor «Bijdragen aan ZBO's/RWT's».

     
Licence