Base description which applies to whole site

14. Jaarrekening Diergezondheidsfonds

Jaarrekening Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000,-)
 

(1) Vastgestelde begroting

  

(2) Realisatie

  

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Art 1. Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

33.594

33.594

33.594

93.698

93.698

109.990

‒ 60.104

‒ 60.104

‒ 76.396

Subtotaal

33.594

33.594

33.594

93.698

93.698

109.990

‒ 60.104

‒ 60.104

‒ 76.396

          

Voordelig eindsaldo t/m 2019

     

32.755

  

32.755

Correctie eindsaldo 2019

     

166

  

166

Subtotaal

     

142.911

  

142.911

          

Opgebouwde crisisreserve t/m 2020

     

‒ 12.592

  

‒ 12.592

          

Voordelig eindsaldo t/m 2020

     

‒ 36.621

  

‒ 36.621

Totaal

33.594

33.594

36.357

93.698

93.698

93.698

‒ 60.104

‒ 60.104

‒ 60.104

Licence