Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.486.957

1.406.095

90.139

2.344.378

1.775.997

292.164

857.421

369.902

202.025

           
 

Beleidsartikelen

1.151.144

1.070.282

87.353

2.194.661

1.626.280

289.587

1.043.517

555.998

202.234

11

Een weerbaar-, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel en visserijsysteem

1.032.395

937.381

47.697

1.558.269

1.086.871

106.151

525.874

149.490

58.454

12

Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

118.749

132.901

39.656

636.392

539.409

183.436

517.643

406.508

143.780

           
 

Niet-beleidsartikelen

335.813

335.813

2.786

149.717

149.717

2.577

‒ 186.096

‒ 186.096

‒ 209

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

149.717

149.717

2.577

22.956

22.956

‒ 209

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

0

0

0

‒ 209.052

‒ 209.052

0

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Licence