Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschap

Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2020

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2019

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

    
     

Totale baten

387.518

370.179

‒ 17.339

342.295

Totale lasten

387.518

418.512

30.994

395.382

Saldo van baten en lasten

0

‒ 48.333

‒ 48.333

‒ 53.088

     

Totale kapitaaluitgaven

20.461

59.535

39.074

23.871

Totale kapitaalontvangsten

8.725

64.246

55.521

52.155

Licence