Base description which applies to whole site

3.3 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Tabel 8 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel?

1

Arbeidsmarkt

      

X

Ja

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

      

X

Ja

3

Arbeidsongeschiktheid

X

  

X

   

Nee1

4

Jonggehandicapten

    

X

  

Ja

5

Werkloosheid

  

X

    

Ja

6

Ziekte en zwangerschap

   

X

   

Ja

7

Kinderopvang

 

X

     

Ja

8

Oudedagsvoorziening

     

X

 

Nee2

9

Nabestaanden

     

X

 

Ja

10

Tegemoetkoming ouders

    

X

  

Ja

11

Uitvoering

 

X

     

Ja

12

Rijksbijdragen3

       

N.v.t.

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

   

X

   

Ja

1

De beleidsdoorlichting is als IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) "Geschikt voor de arbeidsmarkt" in april 2017 opgeleverd.

2

Zie voor een toelichting de paragraaf beleidsconclusies in artikel 8 Oudedagsvoorziening van het jaarverslag SZW 2019.

3

Het artikel Rijksbijdragen is een technisch artikel. Er wordt op basis van dit artikel geen specifiek beleid gevoerd. Om die reden wordt dit artikel niet doorgelicht. De evaluatie van het beleid waarvoor deze rijksbijdragen zijn bedoeld, vindt plaats wanneer de artikelen waar dit beleid onderdeel van is, worden doorgelicht.

Voor het meest recente overzicht van de programmering van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link. Voor de realisatie van andere onderzoeken, zie «Bijlage 2. Afgerond evaluatie- en overig onderzoek».

Licence