Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 € 201.000.

Tabel 67 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

CBG

Mevr. dr. S. Kersting

Lid College

1-8-2020

 

0,16

nee

8.971,95

1.355,90

10.327,85

13.467,27

 

CBG

Dhr. dr. M.T. Nurmohamed

Lid College

1-11-2020

 

0,16

nee

3.447,78

543,04

3.990,82

5.369,31

 

CBG

Mevr. J.N. dr. Belo

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.499,66 (21.403,22)

3.254,16 (3.140,76)

25.753,82 (24.544,08)

32.215,83

 

CBG

Mevr. dr. A.M. Bosch

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.204,66 (17.866,76)

3.254,16 (2.617,30)

26.458,82 (20.484,06)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. F.G.M. Russel

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

21.653,78 (22.108,38)

0 (0)

21.653,78 (22.108,38)

32.215,83

 

CBG

Mevr. prof. dr. G.M.M. Groothuis

Lid College

 

1-3-2020

0,16 (0,16)

nee

4.130,46 (22.578,38)

0 (0)

4.130,46 (22.578,38)

5.281,28

 

CBG

Dhr. jhr. P.A. de Graeff, arts

Lid College

  

0,44 (0,44)

nee

66.805,21 (65.042,57)

7.794,02 (8.948,64)

74.599,23 (73.991,21)

89.333,33

 

CBG

Mevr. dr. J.M.L. van Rensen

Lid College

  

0,29 (0,29)

nee

37.951,12 (36.601,32)

5.791,92 (5.590,32)

43.743,04 (42.191,64)

57.340,83

 

CBG

Dhr. dr. C. van Nieuwkoop

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.734,66 (22.343,32)

3.254,16 (3.140,76)

25.988,82 (25.484,08)

32.215,83

 

CBG

Mevr. dr. V.H.M. Deneer

Lid College

  

0,25 (0,25)

nee

35.133,04 (34.372,80)

5.075,76 (4.969,71)

40.208,80 (39.342,51)

50.250,00

 

CBG

Dhr. G.S. Sonke

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

27.904,66 (22.813,32)

3.254,16 (3.140,76)

31.158,82 (25.954,08)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.L. Bouvy

Lid College

  

0,25 (0,16)

nee

34.321,40 (22.813,32)

5.134,08 (3.140,76)

39.455,48 (25.954,08)

50.903,22

 

CBG

Dhr. prof. dr. H.J. Guchelaar

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.204,66 (22.343,32)

3.254,16 (3.140,76)

26.458,82 (25.484,08)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. ir. H. Boersma

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.969,66 (22.108,32)

3.254,16 (3.140,76)

26.223,82 (25.249,08)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. O.M. Dekkers

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

22.969,66 (22.108,32)

3.254,16 (3.140,76)

26.223,82 (25.249,08)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. R.J. van Marum

Lid College

  

0,16 (0,16)

nee

23.204,66 (22.343,32)

3.254,16 (3.148,44)

26.458,82 (25.491,76)

32.215,83

 

CBG

Dhr. prof. dr. A. de Boer

Voorzitter

  

0,78 (0,78)

nee

98.043,34 (94.878,86)

15.791,16 (15.241,20)

113.834,50 (110.120,06)

156.333,33

 

aCBG

Dhr. C.A. van Belkum

Adjunct directeur

  

1,00 (1,00)

nee

129.572,02 (120.233,86)

20.336,76 (19.613,28)

149.908,78 (139.847,14)

201.000,00

 

aCBG

Dhr. H.R. Hurts

Directeur

  

1,00 (1,00)

nee

141.187,07 (127.368,10)

20.565,36 (19.816,08)

161.752,43 (147.184,18)

201.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. C.N.L. Olivers

Lid Commissie

1-1-2020

 

0,11

<=12 mnd

13.318,04

0,00

13.318,04

31.400,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. R.M. Verdaasdonk **)1

Lid Commissie

1-2-2020

        

CCMO

Mevr. prof. dr. C.A.J. Knibbe, apotheker

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

0 (0)

13.316,88 (12.882,72)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. J.H.L.M. van Bokhoven

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

0 (0)

13.316,88 (12.882,72)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. F.R. Rosendaal

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

0 (0)

13.316,88 (12.882,72)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. J.J.M. van Delden

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. dr. B. Nuijen

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Lanschot

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. M. Boele Van Hensbroek

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Mevr. dr. J.A. Land

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. W.E. Fibbe

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

0 (0)

13.316,88 (12.882,72)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof dr. J.M.A van Gerven

Voorzitter Commissie

  

1,00 (1,00)

>12 mnd

181.000,00 (202.000,00)

0 (0)

181.000,00 (202.000,00)

201.000,00

 

CCMO

Dhr. dr. W.G. Ista

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

13.316,88 (12.882,72)

2.255,88 (2.177,28)

15.572,76 (15.060,00)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

>12 mnd

13.270,44 (10.646,88)

0 (0)

13.270,44 (10.646,88)

22.333,33

 

CCMO

Dhr. C. de Heer

Algemeen Secretaris/Directeur

  

1,00 (1,00)

nee

131.616,95 (124.164,55)

20.409,84 (19.714,68)

152.026,79 (143.879,23)

201.000,00

 

CCMO

Dhr. mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Lid Commissie

  

0,11 (0,11)

nee

14.401,07 (0)

0 (0)

14.401,07 (0)

22.333,33

 
1

topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Tabel 68 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

RIVM

directeur

  

1,00 (1,00)

198.587,58 (175.711,20)

22.105,44 (21.195,84)

220.693,02 (196.907,04)

201.000,00

Arbeidsmarkt-overweging en uitbetaling IKB

VWS

Programmadirecteur

  

1,00 (1,00)

182.311,69 (52.696,53)

21.807,60 (7.016,16)

204.119,29 (59.712,69)

201.000,00

Arbeidsmarkt-overweging en uitbetaling IKB

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen uitgekeerd die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Licence