Base description which applies to whole site

Overzicht COVID-19 steunmaatregelen

Tabel 7 Overzicht COVID-steunmaatregelen1

Artikel

Maatregel

Realisatie 2020

Verplichtingen 20202

Relevante Kamerstukken

Covid-19 maatregelen voorjaar 2020

2

WASH programma UNICEF

7.500

7.500

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

3

Global Financing Facility - Wereldbank

9.999

9.999

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Strategic Preparedness and Response Plan

7.499

7.499

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Dutch Relief Alliance

10.000

10.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Central Emergency Response Fund

15.000

15.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Country Based Pooled Funds

5.000

5.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Internationaal Comité van het Rode Kruis

5.000

5.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

5

IMF Catastrophe Containment and Relief Trust

15.000

325.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

5

VN Responce and Recovery Trust Fund

14.999

14.999

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

 

Subtotaal

89.997

99.997

 

4

Noodfonds WHO

5.000

5.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

4

Internationaal Comité van het Rode Kruis

6.300

6.300

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293

 

Subtotaal

101.297

111.297

 

Covid-19 maatregelen zomer 2020 - AIV advies

 

Preventie

22.500

22.500

 

2

WASH SDG6 consortium (Simavi, PLAN, SNV)

6.000

6.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

3

GAVI - Covax Advance Market Commitment for COVID-19 vaccins

5.000

5.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

3

FIND - Foundation for Innovative New Diagnostics

5.000

5.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

 

Overig (Begrotingshoofdstuk V Buitenlandse Zaken)

6.5004

6.500

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

 

Overig (Begrotingshoofdstuk X Defensie)

05

0

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

 

Humanitaire hulp

48.000

48.000

 

4

Education cannot wait - First Emergency Respons mechanism

6.000

6.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4

DRA (Dutch Relief Alliance)

6.000

6.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4

CERF (Central Emergency Response Fund)

9.000

9.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4

CBPF (Country-Based Pooled Funds)

15.000

15.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

4

ICRC/Rode Kruis

12.000

12.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

 

Sociaal economische weerbaarheid

74.959

91.490

 

1

DGGF (Dutch Good Growth Fund)

15.000

15.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

1

Trade Mark East Africa

2.999

2.999

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

2

GAIN - Netherlands Food Partnership

5.500

7.227

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

2

IFAD (Intermational Fund for AgriculturalDevelopment) - COVI-19 Rural Poor StimulusFacility (RPSF)

6.000

6.000

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

2

Safetynet Ethiopie (WB Cash Transfers PSNP)

11.7006

12.934

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

2

Family Support Programme Sudan

6.2307

6.230

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

3

Medical Credit Fund - PharmAccess

7.5008

7.500

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

5

Schuldverlichting IMF/Wereldbank

20.030

33.600

Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320

 

Subtotaal

145.459

161.990

 
     
 

Grandtotal

246.756

273.287

 
1

Zoals aangekondigd in hebben subsidiepartners de gelegenheid gekregen om een deel van hun bestaande subsidie in te zetten op activiteiten die verbonden zijn met de impact van Covid-19. Deze aanpassingen van regulier budget naar Covid-19 gerelateerde activiteiten zijn niet meegenomen in dit overzicht.

2

De verplichtingenrealisatie valt hoger uit dan de toegezegde steunpakketten. Dit komt doordat er extra verplichtingen zijn aangegaan voor COVID-activiteiten omdat er voor de jaren 2021, 2022 en 2023 extra budget is vrijgemaakt uit de reguliere middelen.

3

Zoals gemeld in de BHOS-begroting 2021 zal EUR 10 miljoen in 2021 worden betaald.

4

Een gedeelte van het budget (EUR 4 miljoen) was beoogd voor aan het revolverende medisch fonds van de NAVO. Deze betaling heeft geen doorgang kunnen vinden. Van dit budget is EUR 1,5 miljoen overgeheveld naar de BHOS-begroting voor een aanvulling aan het Medical Credit Fund. De overige EUR 2,5 miljoen is op de BZ-begroting gerealiseerd.

5

EUR 3 miljoen is overgeheveld naar begrotingshoofdstuk X Defensie. Deze middelen voor advies-, assistentie- en planningscapaciteit van Defensie ter ondersteuning aan ODA-landen worden in 2021 betaald.

6

Een betaling van EUR 1,3 miljoen stond gepland voor een activiteit in het Tigray gebied. Deze betaling staat on hold in afwachting van een verbetering van de situatie daar.

7

Deze overschrijding betreft een koersverschil en is gedekt door het reguliere budget op artikel 1.3.

8

De hogere realisatie (dan eerder gemeld in Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320) betreft een overheveling van begrotingshoofdstuk V Buitenlanse Zaken voor een aanvulling van het Medical Credit Fund. Zie hiervoor ook de toelichting onder voetnoot nr 4.

Licence