Base description which applies to whole site

6. Departementale verantwoordingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tabel 13 Departementale verantwoordingsstaat 2020 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

2 888 779

3 079 086

79 288

4 749 799

3 186 421

108 848

1 861 020

107 335

29 560

           
 

Beleidsartikelen

2 888 779

3 079 086

79 288

4 749 799

3 186 421

108 848

1 861 020

107 335

29 560

           

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524 896

540 518

6 373

467 946

569 149

33 025

‒ 56 950

28 631

26 652

2

Duurzame ontwikkeling voedselzekerheid, water en klimaat

604 880

753 477

 

901 818

749 997

 

296 938

‒ 3 480

 

3

Sociale vooruitgang

1 366 461

764 679

 

1 781 617

747 424

 

415 156

‒ 17 255

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332 742

767 260

 

487 737

837 332

 

154 995

70 072

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59 800

253 152

72 915

1 110 681

282 519

75 823

1 050 881

29 367

2 908

           
Licence