Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2020

Tabel 14 Saldibalans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

3.186.413

 

3.046.796

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

108.846

 

59.101

     

4a

Rekening-courant RHB

3.077.567

 

2.987.695

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

122.759

 

127.728

5a

Begrotingsreserves

122.759

 

127.728

Subtotaal intra-comptabel

3.309.172

 

3.174.524

Subtotaal intra-comptabel

3.309.172

 

3.174.524

          

Extra-comptabele posten

       

10

Vorderingen

1.893.459

 

1.780.437

10a

Tegenrekening vorderingen

1.893.459

 

1.780.437

12

Voorschotten

3.628.533

 

3.656.065

12a

Tegenrekening voorschotten

3.628.533

 

3.656.065

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

3.272.513

 

2.578.787

13

Garantieverplichtingen

3.272.513

 

2.578.787

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

7.672.359

 

6.802.707

14

Andere verplichtingen

7.672.359

 

6.802.707

15

Deelnemingen

143.817

 

140.819

15a

Tegenrekening deelnemingen

143.817

 

140.819

Subtotaal extra-comptabel

16.610.681

 

14.958.815

Subtotaal extra-comptabel

16.610.681

 

14.958.815

          

Totaal

19.919.853

 

18.133.339

Totaal

19.919.853

 

18.133.339

Licence