Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat provinciefonds

Tabel 3 Verantwoordingsstaat 2021 van het provinciefonds (C) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Provinciefonds

2.483.429

2.483.429

2.483.429

2.552.029

2.541.945

2.541.945

68.600

58.516

58.516

Licence