Base description which applies to whole site

5. Verantwoordingsstaat

Tabel 8 Verantwoordingsstaat 2021 van de Koning (I) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

45.684

45.684

0

46.444

46.444

269

760

760

269

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

8.874

0

8.829

8.829

0

‒ 45

‒ 45

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

30.470

30.470

0

31.167

31.167

0

697

697

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.340

6.340

0

6.448

6.448

269

108

108

269

Licence