Base description which applies to whole site
+

5. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 6 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

76.988

76.988

4.433

83.713

77.550

4.401

6.725

562

‒ 32

           
 

Beleidsartikel

         

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

76.988

76.988

4.433

83.713

77.550

4.401

6.725

562

‒ 32

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 7 Verantwoordingsstaat 2021 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.653

2.653

2.653

2.683

2.683

2.683

30

30

30

           
 

Artikel

         

1

Kabinet van de Koning

2.653

2.653

2.653

2.683

2.683

2.683

30

30

30

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Tabel 8 Verantwoordingsstaat 2021 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.446

2.446

0

2.228

2.108

1

‒ 218

‒ 338

1

           
 

Artikel

         

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.446

2.446

0

2.228

2.108

1

‒ 218

‒ 338

1

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Licence