Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 28 Artikel [1] - [Eenheid van het algemeen regeringsbeleid]

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Communicatie

Campagnes

Evaluatie onderzoek

19-5-2021

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020

1

Agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Agentschapsdoorlichting

15-4-2021

Doorlichting agentschap Dienst Publiek en Communicatie

1

Licence