Base description which applies to whole site
+

Bedrijfsvoeringsparagraaf

Paragraaf 1 - uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd die de rapporteringstoleranties overschrijden.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft in 2021 op het gebied van informatiebeveiliging (IB) de focus voornamelijk gelegd bij het ondersteunen van de realisatie van de projecten AZ-Next en Renovatie Binnenhof. Ondanks beperkingen in de bezetting vanwege moeilijk te vervullen vacatures en onvermijdelijke herprioritering is AZ in 2021 in control geweest op haar informatiebeveiliging. Samen met de bouwteams zijn kwetsbaarheden opgepakt en opgelost. Het is de afspraak dat binnen het ministerie elke nieuwe IV systeem wordt gepentest, het uitvoeren van deze pentesten zorgen voor een verhoging van de feitelijke veiligheid van het ministerie.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

 • 1. Grote lopende ICT-projecten

  Binnen het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) wordt uitvoering gegeven aan het grote ICT project AZ-Next. De doelstelling van AZ-Next is realiseren van de nieuwe IT-infrastructuren van AZ. Het creëren van twee nieuwe werkplekken, een voor laag gerubriceerde informatie (LGI) en een voor hoog gerubriceerde informatie (HGI). Het vernieuwen van de document management systemen en het migreren van de bijbehorende applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT-infrastructuur.

  Onder meer door COVID-19 en verlate leveringen heeft het programma vertraging opgelopen. De verwachting is vooralsnog dat het programma binnen het daarvoor gereserveerde budget eind 2023/ 2024 kan worden afgerond.

 • 2. Gebruik open standaarden en open source software

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

 • 3. Betaalgedrag

  De rijksbrede norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen te betalen is gehaald.

 • 4. Evaluatie van het audit committee

  Niet van toepassing.

 • 5. Departementale checks and balances subsidieregelingen

  Niet van toepassing.

 • 6. Normenkader financieel beheer

  Niet van toepassing.

 • 7. Beheer NGF-projecten

  Niet van toepassing.

 • 8. Coronacrisis

  Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Licence