Base description which applies to whole site

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Tabel 2 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam artikel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Geheel artikel?

1

Versterken rechtsstaat

  

x

    

Ja

          

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

        

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

  

x

    

Nee

4.2

Caribisch Nederland

        
          

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

        

5.1

Schuldsanering Curaçao en Sint Maarten

  

x

    

Ja

5.2

Leningen/garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

        
          

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

        

Toelichting

Het Ministerie van BZK heeft in overleg met de Tweede Kamer besloten om de onderzoeksperiode van de beleidsdoorlichting van artikel 8 te verlengen, waardoor de geplande oplevering van 2021 naar 2022 verschuift (Kamerstukken II 2020/21, 33189, nr. 13).

Licence