Base description which applies to whole site

Overzicht risicoregelingen Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2020

Verleend 2021

Vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

9e Europees Ontwikkelingsfonds verlenging

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

Totaal

 

1.877

0

0

1.877

0

1.877

0

Toelichting

Er zijn in 2021 geen uitgaven gedaan op garanties. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de saldibalans.

Tabel 4 Overzicht verstrekte leningen (bedragen x 1.000) per 31 december 2021

Art.

Omschrijving

Uitstaande lening (in andere valuta)

Uitstaande lening (in €)

Looptijd lening

Totaalstand risicovoorziening 2020 (in €)

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening 2021 en 2020 (in €)

Totaal verstrekte leningen

2.466.877

 

494

‒ 494

       

Artikel 5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

2.428.298

 

494

‒ 494

       

Totaal leningen Curaçao

 

1.537.669

 

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

ANG 139.735

55.720

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,875

ANG 370.000

147.540

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,0%

ANG 474.900

189.369

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 3,125%

ANG 582.391

232.232

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,75%

ANG 62.604

25.226

30 jaar (2013-2043)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 2,45%

ANG 247.036

103.186

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,6%

ANG 196.363

104.295

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,62%

ANG 33.296

17.997

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,0%

ANG 59.050

29.702

30 jaar (2016-2046)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 1,24%

ANG 60.000

28.448

30 jaar (2017-2047)

 

Lening lopende inschrijving Curaçao 0,92%

ANG 69.100

34.167

30 jaar (2019-2049)

 

Onderhandse lineaire lening 0,00%

ANG 82.000

41.132

15 jaar (2020-2035)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 177.000

90.331

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 141.000

72.732

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 63.000

31.286

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 105.000

50.625

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 181.000

86.070

2 jaar (2020-2022)

 

Lening ter afwikkeling Giro Bank

ANG 170.000

80.338

16 jaar (2021-2037)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 75.500

35.961

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 92.500

43.676

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Curaçao 0,00%

ANG 76.000

37.635

1 jaar (2021-2022)

       

Totaal leningen Sint Maarten

 

365.053

 

494

‒ 494

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,625%

ANG 73.500

29.461

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,75 %

ANG 78.571

31.494

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,875%

ANG 50.000

20.042

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 3,0%

ANG 50.000

20.042

30 jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,25%

ANG 58.652

24.765

15 jaar (2014-2029)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,375%

ANG 44.818

18.739

20 jaar (2014-2034)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,45%

ANG 39.526

16.510

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 1,8%

ANG 30.271

10.346

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,83%

ANG 21.705

7.514

25 jaar (2017-2032)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,74%

ANG 32.900

15.928

30 jaar (2019-2049)

494

‒ 494

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,5%

ANG 26.000

5.602

7 jaar (2016-2023)

 

Onderhandse lineaire lening Sint Maarten 0,00%

ANG 49.875

22.985

15 jaar (2020-2035)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 50.200

25.622

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 20.000

10.269

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 24.000

12.380

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 19.300

9.208

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 61.200

28.205

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 8.700

4.024

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 39.000

18.356

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 48.000

22.907

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

ANG 22.000

10.653

1 jaar (2021-2022)

       

Totaal leningen Aruba

 

525.576

 

 

Lening Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

1.340

29 jaar (2001-2030)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

0

30 jaar (1991-2021)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

429

30 jaar (1992-2022)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

488

30 jaar (1993-2023)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

279

30 jaar (1994-2024)

 

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

58

30 jaar (1995-2025)

 

Water en Energiebedrijf Aruba 2,5%

AWG 6.283

3.079

30 jaar (1995-2025)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 42.800

21.964

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 49.400

25.444

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 63.900

33.071

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 49.400

24.525

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 209.000

99.322

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 71.000

32.861

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 237.000

112.766

1 jaar (2021-2022)

 

Liquiditeitslening Aruba 0%

AWG 181.000

86.124

1 jaar (2021-2022)

 

Rentelastverlichting 2021 Aruba 2,64 %

AWG 177.100

83.826

7 jaar (2021-2028)

       

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

38.579

   
       

Totaal leningen Sint Maarten

 

38.579

 

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

ANG 50.000

22.790

30 jaar (2018-2048)

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten 0%

ANG 32.600

15.789

30 jaar (2018-2048)

Toelichting

De leningen aan de landen worden meestal afgesloten in Antilliaanse guldens (ANG) en Arubaanse florin (AWG) en vastgelegd in de begroting in euro's. Deze vastlegging gebeurt op basis van de geldende koers op het moment van aangaan van de lening (historische waarde).

Lopende inschrijving Sint Maarten

Ten behoeve van de lening lopende inschrijving van Sint Maarten van 2019 was een begrotingsreserve van 3% op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën gereserveerd. Deze begrotingsreserve is vervallen met de laatste overboeking naar het trustfund eind 2021.

Liquiditeitsleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Vanwege de aanhoudende pandemie heeft de Staat der Nederlanden net als in 2020 de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten liquiditeitssteun gegeven op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

In 2021 is na besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) in vier tranches € 405 mln. aan liquiditeitssteun verstrekt via ‘zachte’ leningen (aflossingsvrije leningen tegen 0% rente en met een looptijd tot 10 april 2022). De RMR heeft dit gedaan op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft).

Hierdoor konden de landen de noodzakelijke overheidstaken uitvoeren, steun geven aan dat deel van de bevolking dat het zwaarst getroffen was en bedrijven financieel ondersteunen. Aan deze tranches was als voorwaarde verbonden dat de landen voldeden aan de gestelde voorwaarden bij de eerder verstrekte tranches en voldoende voortgang boekten op het uitvoeren van de in 2020 overeengekomen landspakketten met structurele hervormingen. Door deze hervormingen zullen de landen in de toekomst beter in staat zijn om externe schokken zelfstandig op te vangen. Conform het advies van het C(A)ft bestaat de mogelijkheid om in 2022 de liquiditeitssteun te herfinancieren.

Lening ter afwikkeling Girobank Curaçao

Nederland heeft Curaçao een lening van ANG 170 mln. (€ 80,3 mln.) verstrekt om het land de problemen met de Girobank op te laten lossen. De lening heeft een rentepercentage van 0% en een looptijd van 16 jaar. Hierdoor konden met name de kleine en middelgrote schuldeisers (particuliere spaarders en MKB-ondernemingen) schadeloos worden gesteld.

Rentelastverlichting 2021 Aruba

Nederland heeft de buitenlandse schuldverplichtingen van Aruba voor 2021 geherfinancierd middels een lening met een rentepercentage van 2,64% met een looptijd van zeven jaar. Dit leverde Aruba een rentevoordeel op van minimaal € 39 mln. Dit rentevoordeel was afgesproken in de landspakketten.

Licence