Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp FJR 2021

Tabel 92 Focusonderwerp FJR 2021: onvoorziene uitgaven corona (Dienstonderdeel Belastingdienst) (bedragen x € 1.000)
 

2020

Bureaus & bureaustoelen

2.622

Mobile devices (smartphones, tablets, protection software)

6.743

Digitale werkruimte Belastingdienst, helpdesk

568

Videoconferencing

3.192

Webex

1.433

Thuiswerkvergoeding

8.513

Overige voorziening (inrichting thuiswerkplek)

2.940

Totale uitgaven

26.011

  

Reiskosten

22.472

Catering

1.627

Overige meevallers bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair en werkplekvoorziening)

1.912

Dekking uit meevallers op de uitgaven

26.011

ToelichtingIn totaal heeft de Belastingdienst als gevolg van corona in 2020 € 26 mln. aan extra onvoorziene uitgaven gedaan. De grootste uitgaven zijn gemaakt voor de betaling van de thuiswerkvergoeding. Medewerkers konden hiervoor een eenmalige vergoeding van maximaal € 363 aanvragen (op basis van een fulltime dienstverband). Daarnaast zijn er door het thuiswerken extra uitgaven gedaan voor de aanschaf van smartphones en tablets. Aan de andere kant zijn er door corona ook meevallers in de uitgaven, met name op het gebied van de reiskosten. Deze meevallers zijn ingezet om de extra onvoorziene uitgaven op te vangen.

Licence