Base description which applies to whole site

6. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 30 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Deltafonds (J) (Bedragen x € 1.000)
  

('1)

('2)

(3) = (2) - (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

  

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Investeren in waterveiligheid

847.847

519.176

164.879

765.964

428.861

174.597

‒ 81.883

‒ 90.315

9.718

2

Investeren in zoetwatervoorziening

16.160

19.302

0

37.281

35.173

92

21.121

15.871

92

3

Beheer, onderhoud en vervanging

146.299

154.524

0

222.293

229.412

0

75.994

74.888

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

29.166

42.699

0

40.663

50.884

0

11.497

8.185

0

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

351.329

352.173

0

347.316

347.510

0

‒ 4.013

‒ 4.663

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

0

0

1.053.739

0

0

1.252.398

0

0

198.659

7

Investeren in waterkwaliteit

120.090

130.801

57

65.770

44.711

729

‒ 54.320

‒ 86.090

672

           
 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

1.479.287

1.136.551

1.427.816

‒ 31.604

‒ 82.124

209.141

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 5.232

  

‒ 5.232

 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

1.479.287

1.136.551

1.422.584

‒ 31.604

‒ 82.124

203.909

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 286.033

  

‒ 286.033

 

Totaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

1.479.287

1.136.551

1.136.551

‒ 31.604

‒ 82.124

‒ 82.124

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence