Base description which applies to whole site

18. WNT-verantwoording 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2021 € 209.000

Tabel 105 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Totale bezoldiging in 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

BZK/TMG

Dhr. P.J. Aalbersberg

Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid JenV

   

1 (1)

nee

185.409 (185.899)

23.441 (21.883)

208.850 (207.782)

209.000

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

DG BZK

   

1 (1)

nee

185.371 (119.868)

23.479 (14.611)

208.850 (134.479)

209.000

BZK/TMG

Dhr. G.J.C.M. Bakker

Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen JenV tot en met 15-8-2021. Vanaf 16-8-2021 IG LNV

   

1 (1)

nee

172.460 (173.994)

23.101 (21.474)

195.561 (195.468)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.W.H.M. Beaujean

DG JenV

   

1 (1)

nee

151.920 (85.100)

22.569 (12.186)

174.489 (97.286)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M.C. Beens

DG LNV

   

1 (1)

nee

158.565 (12.239)

22.331 (1.723)

180.896 (13.962)

209.000

BZK/TMG

Mevr. H.J. Beentjes

Plv. SG IenW

   

1 (1)

nee

151.459 (155.761)

22.429 (21.007)

173.888 (176.768)

209.000

BZK/TMG

Mevr. A. van Berckel-van de Langemheen

Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst JenV

 

1-4-2021

1 (1)

nee

45.721 (173.613)

5.808 (21.496)

51.529 (195.109)

51.534

BZK/TMG

Mevr. A.W.H. Bertram

DG BZK

   

1 (1)

nee

177.423 (179.141)

23.326 (21.796)

200.749 (200.937)

209.000

BZK/TMG

Mevr. E.A. Bien

Hoofddirecteur Financiën en Control DEF

   

1 (1)

nee

156.504 (161.952)

22.915 (20.921)

179.419 (182.873)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG IenW

   

1 (1)

nee

185.263 (182.206)

23.321 (21.907)

208.584 (204.113)

209.000

BZK/TMG

Dhr. R.G. de Boer

IG SZW

1-6-2021

 

1

nee

98.884

13.318

112.202

122.537

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG OCW tot en met 12-9-2021. Vanaf 13-9-2021 SG VWS

   

1 (1)

nee

180.609 (184.929)

23.401 (21.862)

204.011 (206.791)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG IenW

   

1 (1)

nee

185.382 (186.383)

23.465 (21.899)

208.847 (208.283)

209.000

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

DG BZK

   

1 (1)

nee

185.295 (186.487)

23.458 (21.897)

208.753 (208.384)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J. Brug

DG VWS

   

1 (1)

nee

167.888 (184.388)

23.505 (21.953)

191.393 (206.341)

209.000

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

SG AZ

   

1 (1)

nee

182.107 (185.386)

23.482 (21.928)

205.589 (207.314)

209.000

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG IenW

   

1 (1)

nee

172.946 (177.994)

23.165 (21.655)

196.111 (199.649)

209.000

BZK/TMG

Dhr. A. Choho

Algemeen Directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland EZK

1-3-2021

 

1

nee

133.940

18.603

152.543

175.216

BZK/TMG

Mevr. R.W.C. Clabbers

DG IenW

   

1 (1)

nee

154.243 (23.837)

22.884 (3.450)

177.127 (27.287)

209.000

BZK/TMG

Mevr. G.E.A. van Craaikamp

SG DEF

   

1 (1)

nee

183.012 (182.482)

23.319 (21.790)

206.331 (204.272)

209.000

BZK/TMG

Mevr. A. van Dam

DG JenV

   

1 (1)

nee

161.493 (52.703)

22.713 (7.120)

184.206 (59.823)

209.000

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

DG VWS

   

1 (1)

nee

178.383 (181.940)

23.733 (22.153)

202.116 (204.093)

209.000

BZK/TMG

Mevr. A.G. van Dijk

DG JenV

   

1 (1)

nee

155.448 (151.436)

23.059 (21.251)

178.507 (172.687)

209.000

BZK/TMG

Mevr. H.A.M. van Dongen

DG LNV

   

1 (1)

nee

166.256 (165.764)

22.800 (21.287)

189.056 (187.051)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

SG IenW

   

1 (1)

nee

182.568 (185.853)

23.498 (21.906)

206.066 (207.759)

209.000

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

SG FIN

   

1 (1)

nee

185.281 (186.451)

23.495 (21.911)

208.776 (208.362)

209.000

BZK/TMG

Mevr. E. den Dunnen-Heijblom

Plv. SG LNV

   

1 (1)

nee

164.374 (94.899)

22.863 (12.467)

187.237 (107.366)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M.A.W. Eckenhausen

IG VWS

   

1 (1)

nee

157.048 (55.090)

22.545 (6.819)

179.593 (61.909)

209.000

BZK/TMG

Dhr. W.A. van Ee

Plv. SG BZ

 

1-8-2021

1 (1)

nee

94.916 (161.838)

13.262 (21.242)

108.178 (183.080)

121.392

BZK/TMG

Mevr. A.J.I. van den Ende

DG BZ

   

1 (1)

nee

158.820 (160.546)

22.683 (21.127)

181.503 (181.673)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

Buitengewoon adviseur BZK

   

1 (1)

nee

185.503 (185.411)

23.424 (21.882)

208.927 (207.293)

209.000

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG EZK

   

1 (1)

nee

177.212 (186.512)

23.562 (21.792)

200.774 (208.304)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

Buitengewoon adviseur BZK

 

20-4-2021

1 (1)

nee

55.118 (175.578)

7.088 (21.871)

62.206 (197.449)

62.414

BZK/TMG

Dhr. M. Gazenbeek

Plv. SG DEF

   

1 (1)

nee

156.505 (160.965)

22.597 (21.155)

179.102 (182.120)

209.000

BZK/TMG

Dhr. E. Gerritsen

SG VWS

 

1-6-2021

1 (1)

nee

76.614 (186.539)

9.777 (21.906)

86.391 (208.445)

86.463

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

SG LNV

   

1 (1)

nee

185.206 (186.215)

23.620 (22.054)

208.826 (208.269)

209.000

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

180.528 (179.984)

23.289 (21.789)

203.817 (201.773)

209.000

BZK/TMG

Mevr. D.A. Hak

DG FIN

   

1 (1)

nee

185.292 (73.265)

23.558 (9.138)

208.850 (82.403)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

SG OCW

   

1 (1)

nee

180.823 (185.998)

23.437 (21.893)

204.260 (207.892)

209.000

BZK/TMG

Dhr. H.A. Harmsma

DG OCW

   

1 (1)

nee

164.858 (165.238)

22.844 (21.318)

187.702 (186.556)

209.000

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

Directeur Centraal Planbureau EZK

   

1 (1)

nee

185.298 (185.904)

23.457 (21.840)

208.755 (207.744)

209.000

BZK/TMG

Dhr. D.G.T.M. Heerschop

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

180.744 (185.900)

23.441 (21.883)

204.185 (207.782)

209.000

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

182.775 (186.255)

23.505 (21.953)

206.280 (208.208)

209.000

BZK/TMG

Mevr. K. van der Heijden

DG BZ

   

1 (1)

nee

156.834 (157.591)

22.565 (21.024)

179.399 (178.615)

209.000

BZK/TMG

Dhr. P. Hennephof

ABDTOPconsultant BZK

1-3-2021

 

1

nee

145.593

19.317

164.910

175.216

BZK/TMG

Dhr. C.A. Herstel

DG SZW

   

1 (1)

nee

171.244 (170.402)

22.968 (21.372)

194.212 (191.774)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

Buitengewoon adviseur BZK

   

1 (1)

nee

178.259 (183.654)

23.584 (22.022)

201.843 (205.676)

209.000

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG BZ

   

1 (1)

nee

185.389 (185.185)

23.479 (21.908)

208.868 (207.093)

209.000

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

ABDTOPconsultant BZK

 

1-9-2021

1 (1)

nee

114.862 (179.616)

15.515 (21.749)

130.377 (201.365)

139.142

BZK/TMG

Dhr. C. Kaatee

DG SZW

   

1 (1)

nee

149.490 (36.715)

22.332 (5.227)

171.822 (41.942)

209.000

BZK/TMG

Mevr. G.M. Keijzer-Baldé

Plv. SG EZK

   

1 (1)

nee

158.111 (110.070)

22.508 (13.856)

180.619 (123.926)

209.000

BZK/TMG

Dhr. E.J. van Kempen

DG BZK

   

1 (1)

nee

175.049 (176.047)

23.123 (21.503)

198.172 (197.550)

209.000

BZK/TMG

Dhr. A.J.M. Kerkvliet

Algemeen Directeur Auditdienst Rijk FIN

   

1 (1)

nee

156.112 (158.468)

22.555 (20.990)

178.667 (179.458)

209.000

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

ABDTOPconsultant BZK

 

1-6-2021

1 (1)

nee

86.450 (186.905)

0 (16.498)

86.450 (203.402)

86.463

BZK/TMG

Dhr. A.B.C. de Klerck

DG BZK

   

1 (1)

nee

173.768 (177.996)

23.183 (21.535)

196.951 (199.531)

209.000

BZK/TMG

Dhr. T.F. Kockelkoren

IG EZK

   

1 (1)

nee

159.645 (158.130)

22.606 (20.991)

182.251 (179.121)

209.000

BZK/TMG

Dhr. E.B.K. van Koesveld

DG VWS

   

1 (1)

nee

169.089 (170.395)

22.993 (21.388)

192.082 (191.783)

209.000

BZK/TMG

Dhr. H.C.D. Korvinus

IG JenV

   

1 (1)

nee

159.179 (157.002)

22.696 (21.228)

181.875 (178.230)

209.000

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG BZK

   

1 (1)

nee

185.365 (186.670)

23.477 (21.928)

208.842 (208.598)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.J. Kuipers

IG SZW tot en met 31-5-2021. Vanaf 1-6-2021 Buitengewoon adviseur BZK

   

1 (1)

nee

145.367 (185.277)

23.429 (21.755)

168.796 (207.032)

209.000

BZK/TMG

Mevr. K. Kuipers

Plv. SG SZW

   

1 (1)

nee

148.635 (149.016)

22.331 (20.802)

170.966 (169.818)

209.000

BZK/TMG

Dhr. R.P. Lapperre

DG IenW

   

1 (1)

nee

179.330 (179.246)

23.311 (21.646)

202.641 (200.892)

209.000

BZK/TMG

Mevr. J.P.M. Lazeroms

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

178.970 (181.223)

23.379 (21.829)

202.349 (203.052)

209.000

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

Buitengewoon adviseur BZK met buitengewoon verlof zonder bezoldiging

   

1 (1)

nee

0 (54.660)

23.466 (21.828)

23.466 (76.488)

209.000

BZK/TMG

Dhr. R.J.T. van Lint

Buitengewoon adviseur BZK tot en met 14-6-2021. Vanaf 15-6-2021 ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

154.584 (157.854)

23.177 (21.664)

177.761 (179.518)

209.000

BZK/TMG

Mevr. P.G. Lugtenburg

DG FIN

   

1 (1)

nee

167.237 (171.991)

22.968 (21.481)

190.205 (193.472)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.T. Mommaas

Directeur Planbureau voor de Leefomgeving IenW

   

1 (1)

nee

164.370 (169.064)

22.875 (21.479)

187.245 (190.543)

209.000

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

SG SZW

   

1 (1)

nee

181.930 (183.823)

23.371 (21.835)

205.301 (205.658)

209.000

BZK/TMG

Mevr. A.I. Norville

Plv. SG VWS

   

1 (1)

nee

161.127 (157.940)

22.713 (21.109)

183.840 (179.049)

209.000

BZK/TMG

Dhr. N.S.T. Obbink

ABDTOPconsultant BZK

 

1-10-2021

1 (1)

nee

127.738 (82.590)

17.237 (10.386)

144.975 (92.976)

156.321

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

SG EZK

   

1 (1)

nee

170.374 (186.396)

23.485 (21.935)

193.859 (208.331)

209.000

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

IG OCW

   

1 (1)

nee

185.114 (186.253)

23.711 (21.999)

208.825 (208.252)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.M. Osinga

DG LNV

   

1 (1)

nee

167.031 (171.799)

22.967 (21.480)

189.998 (193.279)

209.000

BZK/TMG

Mevr. E.L. Özyenici

Hoofddirecteur Bedrijfsvoering JenV

1-5-2021

 

1

nee

99.656

14.882

114.538

140.288

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

173.385 (185.798)

23.437 (21.894)

196.822 (207.690)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.E.C. van der Plas

DG BZ

   

1 (1)

nee

169.700 (166.073)

22.776 (21.312)

192.476 (187.385)

209.000

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau VWS

   

1 (1)

nee

176.461 (182.780)

23.346 (21.585)

199.807 (204.365)

209.000

BZK/TMG

Dhr. A.C.C. Rebergen

TG FIN

   

1 (1)

nee

182.303 (186.494)

23.463 (21.898)

205.766 (208.392)

209.000

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

ABDTOPconsultant BZK

   

1 (1)

nee

188.058 (186.087)

10.517 (22.091)

198.575 (208.178)

209.000

BZK/TMG

Mevr. C.A. van Rijnsoever

Plv. SG BZ

1-8-2021

 

1

nee

68.096

9.298

77.394

87.608

BZK/TMG

Dhr. H.J.I.M. de Rooij

Plv. SG JenV

   

1 (1)

nee

171.084 (174.153)

23.074 (21.514)

194.158 (195.667)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.A. Roscam Abbing

DG JenV

   

1 (1)

nee

158.065 (28.438)

22.331 (3.946)

180.396 (32.384)

209.000

BZK/TMG

Dhr. W.F. Saris

DG JenV

   

1 (1)

nee

169.980 (174.850)

23.063 (21.564)

193.043 (196.414)

209.000

BZK/TMG

Mevr. N.T. van Schelven

DG FIN

   

1 (1)

nee

174.068 (102.964)

23.019 (12.823)

197.087 (115.787)

209.000

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

SG JenV

   

1 (1)

nee

185.324 (186.445)

23.523 (21.898)

208.847 (208.343)

209.000

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

   

1 (1)

nee

183.785 (179.277)

23.832 (21.663)

207.617 (200.940)

209.000

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG BZ

   

1 (1)

nee

181.825 (186.645)

23.476 (21.928)

205.301 (208.573)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.R. Schurink

SG BZK

   

1 (1)

nee

185.374 (186.563)

23.468 (21.808)

208.842 (208.371)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.H. Slootmaker

DG IenW

   

1 (1)

nee

157.120 (51.187)

22.565 (6.934)

179.685 (58.121)

209.000

BZK/TMG

Dhr. P.H. Smink

DG FIN

   

1 (1)

nee

185.351 (104.665)

23.496 (12.793)

208.847 (117.458)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M. Sonnema

DG VWS

   

1 (1)

nee

172.788 (160.899)

23.880 (21.566)

196.668 (182.465)

209.000

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Buitengewoon adviseur BZK

   

1 ()

nee

155.352 (0)

22.675 (0)

178.027 (0)

209.000

BZK/TMG

Dhr. G. van der Steenhoven

Hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instutuut IenW

   

1 (1)

nee

177.790 (182.867)

23.326 (21.796)

201.116 (204.663)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

Buitengewoon adviseur BZK

   

1 (1)

nee

181.459 (186.682)

23.478 (21.928)

204.937 (208.610)

209.000

BZK/TMG

Dhr. F.W. Vijselaar

DG EZK

   

1 (1)

nee

166.496 (166.533)

22.798 (21.432)

189.294 (187.965)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M. Vogelzang

DG JenV

   

1 (1)

nee

176.121 (186.311)

23.485 (21.905)

199.606 (208.216)

209.000

BZK/TMG

Mevr. I.J. Vossenaar

DG OCW

   

1 (1)

nee

161.438 (39.883)

22.774 (5.148)

184.212 (45.031)

209.000

BZK/TMG

Mevr. M. van Wallenburg

DG BZK

   

1 (1)

nee

158.802 (163.246)

22.683 (21.230)

181.485 (184.476)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.K. Wesseling

DG FIN

   

1 (1)

nee

174.375 (135.144)

23.098 (15.985)

197.473 (151.129)

209.000

BZK/TMG

Dhr. J.C.S. Wijnands

DG DEF

   

1 (1)

nee

167.237 (168.174)

22.968 (21.372)

190.205 (189.546)

209.000

BZK/TMG

Mevr. B. Wolfensberger

DG OCW

   

1 (1)

nee

185.315 (185.831)

23.463 (21.907)

208.778 (207.738)

209.000

Tabel 106 Bezoldiging van topfunctionarissen Huis voor klokkenluiders

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Totale bezoldiging in 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

BZK/Huis voor klokkenluiders

mevr. M.P.A. Bouman

Bestuurslid

   

0,44 (0,47)

nee

64.703 (70.805)

9.925 (9.872)

74.628 (80.677)

92.889

BZK/Huis voor klokkenluiders

Mevr. N.M. Dane

Secretaris-directeur

   

1 (1)

nee

115.734 (144.048)

21.435 (3.371)

137.169 (147.419)

209.000

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. J.P. van der Meij

Bestuurslid

   

0,44 (0,47)

nee

64.703 (70.805)

9.925 (9.872)

74.628 (80.677)

92.889

BZK/Huis voor klokkenluiders

Dhr. W.B.M. Tomesen

Voorzitter

   

0,78 (0,78)

nee

119.831 (123.399)

17.642 (16.512)

137.473 (139.911)

162.556

Tabel 107 Bezoldiging van topfunctionarissen Huurcommissie

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2020)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Totale bezoldiging in 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.W.A. van Dijk

Voorzitter

   

0,4 (0,4)

nee

62.136 (14.177)

8.886 (2.081)

71.022 (16.258)

84.181

BZK/Huurcommissie

Dhr. J.A.M. Schuurbiers

plv. Voorzitter

   

0,4 (0,4)

nee

40.361 (26.695)

7.016 (4.031)

47.377 (30.726)

84.181

Voor 2021 zijn er geen functionarissen die een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionarishebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.

Licence