Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties RWT's en ZBO's

Tabel 108 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000).

Naam rwt/zbo

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo1

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen1

Bijzonderheden

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

7.909

7.745

0

1.900

Op basis van jaarverslag ZBO 2020, omdat het jaarverslag ZBO 2021 nog niet beschikbaar is.

Huis voor klokkenluiders

3.865

3.728

0

0

 

Huurcommissie

7.261

9.697

0

0

 

Stichting Visitatie Woningcorporaties

0

0

0

0

Ontvangt geen rijksbijdragen

Kadaster

48.494

54.157

6.800

7.900

Extra bijdrage moederdepartement betreft vooral inzet t.b.v. Nationale Geo-Informatie-Infrastructuur en Tactisch Beheer Omgevingswet.

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

1.028

3.633

0

0

De totale rijksbijdrage van de TloKb kan verdeeld worden in: Aandeel rijk van ca. € 1,4 mln.; Ontwikkeling zaaksysteem ca. € 2,2 mln.

Keuringsinstanties Bouwproducten

0

0

0

0

 
1

De gerealiseerde bijdragen zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de zbo’s.

Licence