Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 75 Departementale verantwoordingsstaat 2021 van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat (HXII) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en

        

vastgestelde begroting (3) = (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.432.148

16.476.499

19.710

12.337.661

11.761.312

35.449

‒ 4.094.487

‒ 4.715.187

15.739

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

43.517

62.065

0

30.650

45.678

408

‒ 12.867

‒ 16.387

408

13

Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

73.935

79.900

0

‒ 58.391

‒ 62.756

‒ 2.000

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

341.514

236.170

2.672

184.121

82.381

‒ 4.110

16

Openbaar vervoer en spoor

29.606

28.309

0

1.476.750

1.226.262

885

1.447.144

1.197.953

885

17

Luchtvaart

24.515

27.081

1.280

188.754

26.662

2.104

164.239

‒ 419

824

18

Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

42.649

32.381

738

22.462

11.294

738

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.279

46.205

0

70.348

73.422

1.868

25.069

27.217

1.868

20

Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

34.247

30.712

2.038

9.756

3.458

2.038

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

37.705

47.166

1.411

‒ 12.796

‒ 3.816

1.411

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

42.980

36.210

250

52.751

48.318

313

9.771

12.108

63

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

62.349

63.434

0

2.338

4.388

0

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

151.220

151.220

0

20.789

20.789

0

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

988.863

967.127

0

56.332

34.595

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

8.228.644

8.228.644

0

‒ 6.139.948

‒ 6.137.948

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen departement

41.876

56.945

1.101

209.091

161.676

6.231

167.215

104.731

5.130

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

327.912

335.315

8.297

348.191

342.540

16.781

20.279

7.225

8.484

99

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt bij artikel 16, 17, 19 en 22 af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoirebegroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Licence