Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 76 Samenvattende verantwoordingsstaat 2021 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bijdragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -)

Realisatie 2020

Baten-lastenagentschap RWS

    

Totale baten

3.135.829

3.357.301

221.472

2.976.169

Totale lasten

3.129.852

3.329.819

199.967

2.974.142

Saldo van baten en lasten

5.977

27.482

21.505

2.027

     

Totale kapitaaluitgaven

55.169

47.587

‒ 7.582

63.835

Totale kapitaalontvangsten

45.000

39.815

‒ 5.185

26.019

     

Baten-lastenagentschap ILT

    

Totale baten

168.247

195.158

26.911

174.553

Totale lasten

168.247

184.392

16.145

175.759

Saldo van baten en lasten

0

10.766

10.766

‒ 1.206

     

Totale kapitaaluitgaven

200

945

745

82

Totale kapitaalontvangsten

0

699

699

0

     

Baten-lastenagentschap KNMI

    

Totale baten

92.075

95.568

3.493

88.489

Totale lasten

92.050

95.875

3.825

88.129

Saldo van baten en lasten

25

‒ 307

‒ 332

360

     

Totale kapitaaluitgaven

5.028

3.236

‒ 1.792

3.308

Totale kapitaalontvangsten

2.800

1.785

‒ 1.015

1.787

Licence