Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Rapportage Correspondentie

Tabel 134 Overzicht tijdigheid maatschappelijke correspondentie

Rapportage Behandeling Correspondentie

Aantal ingekomen 2021

Aatal afgedaan 20211

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitsluitsel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om WOB-besluit

      

- Kerndepartement

80

63

0

1

44

18

- ILT

76

37

  

37

- PBL

      

- RWS

129

109

41

22

29

17

- KNMI

1

1

   

1

Bezwaarschriften

      

- Kerndepartement

29

33

11

7

1

14

- ILT (exclusief bestuurlijke boete)

380

383

338

338

383

45

- ILT bezw. bestuurlijke boete

254

411

208

208

208

203

- PBL

      

- RWS

92

59

10

15

29

5

- KNMI

      

Klaagschriften

      

- Kerndepartement

7

7

4

0

0

1

- ILT

43

38

36

2

38

7

- PBL

      

- RWS

29

20

15

4

1

0

- KNMI

      

Andere (Burger)brieven

   

n.v.t.

n.v.t.

 

- Kerndepartement

3.809

3.955

3.488

  

467

- ILT

32.029

32.022

30.459

  

1.570

- PBL

189

184

    

- RWS

94.120

98.440

91.365

  

7.075

- KNMI

3.033

3.033

    
1

Inclusief restant verzoeken uit jaar t-1 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

Licence