Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties RWT's en ZBO's

Tabel 128 Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van Infrastructuur en Waterstaat (Bedragen x € 1.000)

Naam rwt/zbo1

Begrote bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan rwt/zbo

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

APK-erkenninghouders

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) (enkel bestuur)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)*

3.038

32.333

onbekend

onbekend

Ja vermogenspositie onder druk als gevolg van COVID-19

Commissie m.e.r.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)*

2.523

onbekend

onbekend

nee

Havenbeheerders

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Stichting VAM (IBKI)*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Keuringsartsen Scheepvaart

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Keuringsinstanties Explosieven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Keuringsinstanties Kabelbaaninstallaties

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

KIWA

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Klassebureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965 en Binnenvaart

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)*

100

542

onbekend

onbekend

Ja vermogenspositie onder druk als gevolg van COVID-19

Nederlands Loodswezen BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

ProRail

2.366.176

2.131.000

n.v.t.

n.v.t.

nee

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Rijkshavenmeester Rotterdam en Amsterdam

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

Stichting Airport Coordination Netherlands (ACNL)*

20

n.v.t.

n.v.t.

nee

Stichting Buisleidingenstraat Nederland (LSNed)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)*

200

200

n.v.t.

n.v.t.

nee

Stichting Milieukeur (SMK)

251

250

n.v.t.

n.v.t.

nee

Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

VTS-operators

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

1

Organisaties met een (*) zijn onder de werking van de Kaderwet zbo’s gebracht. Een groot aantal organisaties is deeltijd-zbo/-rwt.

Licence