Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp FJR 2022

De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2022 aandacht te besteden aan de terugkeer naar een regulier en voorspelbaar begrotingsproces. Er zijn geen spoedeisende begrotingsvoorstellen en incidentele suppletoire begrotingen ingediend door het Ministerie van Algemene Zaken.

Licence