Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 30 Artikel [1] - [Eenheid van het algemeen regeringsbeleid]

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Conclusies/aanbevelingen*

Begrotingsartikel(en)

Communicatie

Campagnes

Evaluatie onderzoek

2022

afgerond

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2021

1

Licence