Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtrelaties zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's)

Tabel 83 Overzichtstabel ZBO’s en RWT’s van Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)1

Naam ZBO/RWT

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

AFM

705

552

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

DNB

2.003

308

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

CEA

0

0

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

Waarderingskamer

2.381

2.381

0

0

Nee

Bijzonderheden

 
 

NLFI

5.096

4.122

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn voorlopige cijfers. In afwachting van de jaarrekening 2022 van NLFI.

 

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

0

0

0

0

Ja

Bijzonderheden

Dit zijn voorlopige cijfers. In afwachting van de jaarrekening 2022 van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

 

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

0

0

nnb

nnb

Ja

Bijzonderheden

In afwachting van de jaarrekening 2022 van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

1

De RWT’s Stichting Beleggers Compensatiefonds, Nat. Resolutiefonds en het Depositogarantiefonds worden door DNB uitgevoerd en vallen onder de begroting van DNB. Omdat het ministerie van Financiën hier geen aparte sturingsrelatie mee heeft zijn deze niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Licence