Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Toezichtsrelaties RWT's en ZBO's

Tabel 45 Overzichtstabel ZBO's en RWT's van Ministerie van Buitenlandse Zaken (bedragen x € 1.000)

Naam ZBO/RWT

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

N.v.t.

0

0

0

0

N.v.t.

Buitenlandse Zaken is niet verantwoordelijk voor rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) of zelfstandige bestuursorganen (ZBO's), vandaar dat de bovenstaande tabel leeg is.

Licence