Base description which applies to whole site

3.1 Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Tabel 1 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Thema

Artikel(en)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Naam SEA-thema of artikel

Nummer(s) begrotingsartikel(en) waar thema betrekking op heeft

       

Behandeling Tweede Kamer*

          

Art

         

Beleidsdoorlichting van een thema: Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

1.1, 2.4

X

      

31721-23

Beleidsdoorlichting van een thema: Wapenbeheersing, non-proliferatie

2.3

   

X

   

33694-38;

Beleidsdoorlichting van een thema: Europees nabuurschapsbeleid

2.5, 3.2

   

X

   

22112-2837

Beleidsdoorlichting artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

4.1, 4.2, 4.3, 1.3

   

X

   

31271-33

          

* Vervolgnummer betreft het Kamerstuk (bijv. 31 721-23).

         

Beleidsdoorlichtingen en Periodieke Rapportages voor Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd door de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Tot 2019 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per beleidsthema. In de periode 2019-2022 zijn beleidsdoorlichtingen uitgevoerd per begrotingsartikel. Vanaf 2023 worden periodieke rapportages uitgevoerd per beleidsthema conform de Strategische Evaluatie Agenda.

Tot 2018 maakte het Gastlandbeleid (nu beleidsartikel 1.3) onderdeel uit van beleidsartikel 4. Gastlandbeleid is daarom meegenomen in de doorlichting van beleidsartikel 4 die in 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Zie ook de tabel op de website van Rijksfinancien.nl. Voor meer informatie over de onderliggende onderzoeken, zie bijlage 3 - Afgerond evaluatie- en overig onderzoek.

Licence