Base description which applies to whole site

3.4 3.4 Budgettair overzicht Oekraïne

In de onderstaande tabel staan uitgaven die verband houden met de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat hierbij om directe steun uit de begroting van BZ. Uitgaven gerelateerd aan derde-orde effecten zijn hierin niet opgenomen. Omdat de uitgaven incidenteel zijn geweest en niet meerjarig, zijn de kasuitgaven identiek aan de verplichtingen.

Tabel 3 Budgettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer

Artikelnaam

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

Organisatie Ukraine Accountability Conference

3.000

3.000

BZDOC-291816419-26

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

Steun OHCHR en mensenrechtenverdedigers

3.010

3.010

BZDOC-857059465-44

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

Crisisgerelateerde inzet

740

740

BZDOC-1985491629-78

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

Steun cyberweerbaarheid

407

407

BZDOC-1985491629-78

2.3

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

Bijdrage aan NAVO Ukraine Capacity Trust Fund, OVSE Special Monitoring Mission, en humanitaire ontmijningsactiviteiten

27.928

27.928

 

2.4

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

Acitiviteiten vanuit het MATRA-programma

1.773

1.773

BZDOC-1985491629-78

Totaal

  

36.858

36.858

  

Toelichting

Artikel 1.1

Vanaf artikel 1.1 is de organisatie van het Ukraine Accountability Conference op 14 juli 2022 betaald.

Artikel 1.2

Vanaf artikelonderdeel 1.2 zijn diverse uitgaven gedaan voor het ondersteunen van mensenrechtenverdedigers.

Artikel 2.1

Vanaf artikel 2.1 is een bijdrage geleverd aan het Ukraine Capacity Trust Fund (UCAPTF) van de NAVO.

Artikel 2.2

Vanaf artikel 2.2 is er steun geleverd aan de cyberweerbaarheid van Oekraïne.

Artikel 2.3

Vanaf artikel 2.3 zijn er bijdragen geleverd aan het UCAPTF en de Special Monitoring Mission van de OVSE. Ook is er via het Mine Action and Cluster Munition Programme steun verleend aan humanitaire ontmijningsactiviteiten in Oekraïne.

Artikel 2.4

Vanaf artikel 2.4 zijn er via het MATRA-programma diverse activiteiten ten behoeve van het versterken van de rechtsstatelijkheid van Oekraïne gesteund.

Licence