Base description which applies to whole site

Budgettair overzicht Oekraïne

Tabel 7 Bugettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante kamerstukken

Versnelling huisvesting ontheemden Oekraïne

4.000

4.000

0

(Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

Tijdelijke huisvesting ontheemden Oekraine

88.292

88.292

0

(Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 5)

RVB Opvang Oekraïense vluchtelingen

1.200

600

0

(Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr.1)

Ondersteuning RvIG Oekraïne

540

432

0

(Kamerstukken II 2022/23, 36250 VII, nr. 1)

Totaal

94.032

93.324

0

 

Toelichting

Versnelling huisvesting ontheemden Oekraïne

Dit betreffen middelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie om een versnelling mogelijk te maken in het realiseren van flexwoningen.

Tijdelijke huisvesting ontheemden Oekraïne

Dit betreft een stimuleringsregeling om de realisatie van flexwoningen te versnellen.

RVB Opvang Oekraïense vluchtelingen

Dit betreffen middelen voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor de extra werkzaamheden die het RVB maakt ten behoeve van projectleiding en juridische/contractuele werkzaamheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ondersteuning RvIG Oekraïne

Voor de registratie van ontheemden uit Oekraïne heeft Rijksdienst voor Indentiteitsgegevens (RvIG) een bijdrage ontvangen. Zij ondersteunt gemeenten en het Rijk door aanpassingen te doen in de Basisregistratie Personen (BRP) om mensen te kunnen registreren, ondersteuning te geven aan de frontoffice en extra tellingen te doen ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten voor bijvoorbeeld het verzorgen van slaapruimten en onderwijs.

Licence