Base description which applies to whole site

Strategische Evaluatie Agenda

Tabel 10 Realisatie strategische evaluaties12

Thema

Artikel(en)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Geheel artikel? Ja/Nee

Naam SEA-thema of artikel

Nummer(s) begrotingsartikel(en) waar thema betrekking op heeft

        

IBO Sturing op Onderwijskwaliteit3

1,3

      

X

Ja

Evaluatie en monitoring Nationaal Programma Onderwijs - Funderend onderwijs

1, 3

     

X

X

X

Ja

Evaluatie en monitoring Nationaal Programma Onderwijs - MBO en HO

4, 6 en 7

     

X

X

X

Ja

Lerarenbeleid

1, 3, 4, 6, 7 en 9

      

X

Ja

NRO-programma Doelmatige leerwegen en kwalificatiestructuur mbo4

4

    

X

  

Ja

Strategische evaluatie artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

6, 7

   

X

   

Ja

Strategische evaluatie Cultuurdeelname

14

      

X

Nee

Strategische evaluatie Erfgoed

14

      

X

Ja

Strategische evaluatie Media

15

      

X

Ja

1

Zie ook: Bijlage 2: Strategische Evaluatie Agenda.

2

Zie ook: "".

3

Het IBO Sturing op Onderwijskwaliteit is inmiddels afgerond, maar nog niet officieel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het stuk is daarom nog niet gepubliceerd. In het voorjaar van 2023 zal de rapportage openbaar worden gemaakt.

4

De rapportages van het NRO-programma Doelmatige leerwegen en kwalificatiestructuur mbo zijn opgeleverd, maar de evaluatie volgt begin 2023.

Toelichting strategische evaluatie «Werken met gemeentes»

Het onderzoek «Werken met gemeentes» is niet doorgegaan en dit besluit is al in 2021 genomen, omdat achteraf bleek dat het Ministerie van BZK al bezig was met een herziening van de Wet Financiële Verhoudingen Medeoverheden en daarbij ook onderzoeken heeft lopen over (financieel) samenwerken. Door de herziening is verder onderzoek naar vormgeving van samenwerking overbodig. De herziening zal naar verwachting in 2023 zijn afgerond.

Licence