Base description which applies to whole site

Budgettair overzicht Oekraïne

Tabel 9 Budgettair overzicht Oekraïne (bedragen x € 1.000)

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

Bekostiging nieuwkomers

150.035

150.035

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887, Kamerstukken II 2021/22, 36165, nr. 1

LOWAN

600

600

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887

Ambulante begeleiding

3.000

3.000

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887

Oekraïne leerlingvervoer

22.000

22.000

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887, Kamerstukken II 2021/22, 36165, nr. 1

Oekraïne huisvesting/noodlocaties

47.333

23.667

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887, Kamerstukken II 2021/22, 36165, nr. 1

Tegemoetkoming voor Oekraïense studenten

614

614

0

Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2887

Faciliteren toelatingsexamens

315

315

0

Kamerstukken II 2021/22, 36165, nr. 1

Toelichting per maatregel

Bekostiging nieuwkomers

Scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs waar nieuwkomers uit Oekraïne les krijgen, komen in aanmerking voor nieuwkomersbekostiging.

LOWAN

De ondersteuningsorganisatie voor het nieuwkomersonderwijs (LOWAN) ontvangt extra middelen om scholen te ondersteunen om kinderen uit Oekraïne zo snel mogelijk les te kunnen geven.

Ambulante begeleiding

Een aantal van de Oekraïense leerlingen komt nog op reguliere scholen terecht. Deze scholen hebben vaak niet de expertise om een nieuwkomersleerling les te geven zoals een nieuwkomersschool dat wel heeft. Er worden daarom middelen ingezet voor ambulante begeleiding vanuit de nieuwkomersscholen voor deze reguliere scholen, wat ervoor zorgt dat ook reguliere scholen expertise tot hun beschikking hebben.

Oekraïne leerlingenvervoer

Gemeenten ontvangen middelen om het leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs te organiseren.

Oekraïne huisvesting/noodlocaties

Gemeenten ontvangen middelen om extra onderwijshuisvesting te regelen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen.

Tegemoetkoming voor Oekraïense studenten

Aan instellingen wordt een tijdelijke compensatie voor Oekraïense studenten in het studiejaar 2021/2022 in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar gesteld. In de Najaarsnota 2022 is per ongeluk een verkeerde tekst opgenomen met betrekking tot noodhulp aan Oekraïense studenten. Op pagina 58 van de Najaarsnota staat dat er noodhulp is geboden aan studenten uit Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. Dit moet zijn: noodhulp aan studenten uit Oekraïne.

Faciliteren toelatingsexamens

Na verzoek van de Oekraïense ambassade in Nederland en het Oekraïense Ministerie van Onderwijs en Wetenschap worden toelatingsexamens in het hoger onderwijs gefaciliteerd.

Licence