Base description which applies to whole site

7 7 Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 18 Departementale verantwoordingsstaat 2022 van het Ministerie van Defensie (X) (Bedragen x € 1.000)
  

(1)

  

(2)

  

(3)=(2)-(1)

 

Artikel Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en

     

vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

          

TOTAAL

12.370.802

12.732.385

141.952

13.050.283

12.845.903

180.733

679.481

113.518

38.781

          

Beleidsartikelen

5.414.889

5.463.958

132.956

6.316.596

6.133.902

164.392

901.707

669.944

31.436

          

1. Inzet

162.677

190.426

2.907

403.767

313.048

11.954

241.090

122.622

9.047

2. Koninklijke Marine

823.417

844.737

10.881

994.611

953.169

14.214

171.194

108.432

3.333

3. Koninklijke Landmacht

1.447.638

1.447.638

7.875

1.611.486

1.599.670

11.521

163.848

152.032

3.646

4. Koninklijke Luchtmacht

681.581

681.581

12.111

701.883

757.147

19.459

20.302

75.566

7.348

5. Koninklijke Marechaussee

486.905

486.905

4.459

576.984

569.037

6.206

90.079

82.132

1.747

7. Defensie Materieel Organisatie

607.093

607.093

26.245

696.021

651.098

26.341

88.928

44.005

96

8. Defensie Ondersteuningscommando

1.205.578

1.205.578

68.478

1.331.844

1.290.733

74.697

126.266

85.155

6.219

          

Niet-beleidsartikelen

6.955.913

7.268.427

8.996

6.733.687

6.712.001

16.341

‒ 222.226

‒ 556.426

7.345

          

9. Algemeen

212.174

212.174

0

199.989

198.188

6.136

‒ 12.185

‒ 13.986

6.136

10. Apparaat Kerndepartement

1.511.283

1.511.283

8.996

1.646.937

1.627.052

10.205

135.654

115.769

1.209

11. Geheim

15.265

15.265

0

16.894

16.894

0

1.629

1.629

0

12. Nog onverdeeld

259.393

259.393

0

0

0

0

‒ 259.393

‒ 259.393

0

13. Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.957.798

5.270.312

0

4.869.867

4.869.867

0

‒ 87.931

‒ 400.445

0

Licence