Base description which applies to whole site

Bijlage 8: COVID-19 steunmaatregelen

Tabel 51 Overzicht COVID-19 steunmaatregelen

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Militaire steunverlening Vaccineren en Testen COVID-19

1,77

1,77

Militaire bijstand en steunverlening ihkv COVID-19

0,17

0,17

Totaal

1,94

1,94

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Defensie van medio december 2021 tot medio februari 2022 militaire ondersteuning geleverd bij het bemensen van de niet-medische functies binnen spoor 1 t/m 4 vaccineren en de functie van bemonsteraars en administratieve functies binnen testen op diverse locaties binnen Nederland. De additionele uitgaven hiervoor bedroegen €1,9 miljoen.

Licence