Base description which applies to whole site

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 5 Overzicht coronasteunmaatregelen

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

16 en 98

Beschikbaarheidsvergoeding OV

754,9

1.031,0

2,2

17

Lening Winair

0,0

0,0

1,2

22

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

22,6

23,9

0,0

97 en 98

COVID-testen reizigers

0,5

12,4

0,0

     
 

Totaal

778,0

1.067,3

3,4

Toelichting

Hieronder is een korte omschrijving opgenomen van de maatregelen.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding is bestemd om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer tijdens de COVID-19-crisis te kunnen borgen.

Lening Winair

Dit betreft een hypothecaire lening voor het luchthavengebouw van Winair. Deze lening is door zowel het ministerie van BZK als door het ministerie van IenW gefinancierd.

Tegemoetkoming vuurwerkbranche

Dit betreft de middelen in verband met de tijdelijke subsidieregelingen voor de detailhandel en importeurs/distributeurs, die als doel hebben om de vuurwerkbranche tegemoet te komen in de extra kosten die zij maakt vanwege het vuurwerkverbod en voor de extra opslag en transport voor het F2-vuurwerk dat voor de jaarwisseling 2021 ‒ 2022 niet verkocht mocht worden.

COVID-testen reizigers

Dit betreft de middelen v voor de vergoeding van testen voor uitgaande reizigers, inclusief uitvoeringskosten.

Licence