Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 82 Samenvattende verantwoordingsstaat 2022 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) (bijdragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Begroting

Realisatie 2022

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -)

Realisatie 2021

Baten-lastenagentschap RWS

    

Totale baten

3.384.355

3.116.454

‒ 267.901

3.357.301

Totale lasten

3.379.249

3.101.002

‒ 278.247

3.329.819

Saldo van baten en lasten

5.106

15.452

10.346

27.482

     

Totale kapitaaluitgaven

67.246

41.104

‒ 26.142

47.587

Totale kapitaalontvangsten

56.450

39.633

‒ 16.817

39.815

     

Baten-lastenagentschap KNMI

    

Totale baten

94.761

96.357

1.596

95.568

Totale lasten

94.735

96.102

1.367

95.875

Saldo van baten en lasten

25

255

230

‒ 307

     

Totale kapitaaluitgaven

3.704

4.677

973

3.236

Totale kapitaalontvangsten

1.750

4.557

2.807

1.785

Licence