Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Tabel 129 Departementaal overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland
 

Taak

Bijdrage

Realisatie

   

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal uitgaven

  

34.265

66.755

61.328

36.489

29.266

        

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

  

4.993

6.798

8.153

10.348

10.912

Opdrachten

R

I

82

217

39

60

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

0

240

0

144

0

Subsidies (regelingen)

E

S

4.911

6.341

8.114

10.144

10.912

        

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

  

3.553

15.285

13.501

11.038

9.820

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

3.553

15.285

13.501

11.038

9.820

        

Artikel 17 Luchtvaart

  

7.043

12.824

17.515

10.945

5.765

Opdrachten

R

S

1377

1.397

1.364

940

287

Subsidies (regelingen)

R

I

805

649

691

425

420

Bijdrage aan agentschappen

R

I

4082

4.422

6.411

5.806

5.058

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

779

6.356

9.049

0

0

Leningen

R

I

0

0

0

3.774

0

        

Artikel 18 Scheepvaart en havens

  

11.931

29.498

16.759

96

0

Opdrachten

E

S

9.774

797

45

61

0

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

2.157

28.701

16.714

35

0

        

Artikel 21 Duurzaamheid

  

4.471

1.148

2.737

1.374

350

Bijdrage aan medeoverheden

E

I

4.471

1.148

2.737

1.374

350

        

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  

531

347

642

623

1.500

Opdrachten

E

S

292

165

131

122

72

Subsidies (regelingen)

E

I

139

82

77

0

0

Bijdrage aan agentschappen

R

S

0

0

0

0

231

Bijdrage aan medeoverheden

E

S

100

100

434

501

1.197

        

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

  

955

855

1.043

1.064

919

Bijdrage aan medeoverheden

R

S

955

855

1.043

1.064

919

        

Artikel 24 Handhaving en toezicht

  

788

735

978

1.001

0

Bijdrage aan agentschappen

R

S

788

735

978

1.001

0

        

Artikel 97 Algemeen departement

  

0

0

0

0

0

Opdrachten

R

S

0

0

0

0

0

Licence